گزارش تصویری آیین افتتاح بزرگترین مرکز درمانی استان خراسان جنوبی و آغاز عملیات ساخت ۱۰۱ پروژه بهداشتی در این استان