گزارش تصویری افتتاح پروژه های نوسازی و بهسازی شده بیمارستان امام حسین و آغاز عملیات ساخت بیمارستان تیپ 3 سرطان